Thứ Tư, ngày 06 tháng 2 năm 2013

Phim 12 Con Giap - Thanh Long

Xem Phim 12 Con Giap - Thanh Long12 Con Giap - Thanh Long

Biên đạo Jackie Chan
Diễn viên: Thành Long, Trương Lam Tâm, Diêu Tinh Đồng, Liệu Phàm, Kwon Sang-woo
Producted by: : Đang cập nhật
Phm của: Phim Hành động,
Country: Phim Châu Á,
Thời lượng:: 90
Publish date: 2012

Infomation: <p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 1.Câu chuyện phim 12 Con Giáp - Thành Long1em; line-height: 1.Phim 12 Con Giáp - Thành Long5em; color: rgb(166, 166, 166); font-family: helvetica, georgia, arial, sans-serif; background-image: none !important;">Xem phim 12 Con Giáp &nbsp;-&nbsp;&nbsp;Sáu bức tượng đồng là một phần trong bộ mười hai con giáp ở đài phun nước trong cung điện Mùa Hè (Di Hòa Viên). Chúng đã bị cướp và phân tán khi quân đội Anh - Pháp chiếm đóng cung điện vào năm 1860.</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.5em; color: rgb(166, 166, 166); font-family: helvetica, georgia, arial, sans-serif; background-image: none !important;"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.5em; color: rgb(166, 166, 166); font-family: helvetica, georgia, arial, sans-serif; background-image: none !important;">Chúc các bạn&nbsp;<b style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; background-image: none !important;">xem phim</b>&nbsp;vui vẻ!</p>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thông báo

Phim bộ mới cập nhật

Phim Lẻ

Phim Lẻ